Onderwijsprincipes

Home / Mannaz / Onderwijsprincipes

Onderwijsprincipes

Op de Mannaz School vertrekken we van de 4 principes van Hahn: lichamelijke training, expedities, projecten, dienstbaarheid aan anderen.

Lichamelijke Training:

 • Elke ochtend beginnen we de dag met beweging oa T’ai Chi, yoga, dance etc.
 • Elke leerling werkt zowel in de keuken als in de tuin en helpt mee bij het onderhoud van de school.

Expedities:

 • De leerlingen vullen hun studie aan met expedities en uitstappen die ze zelf organiseren en bekostigen.  
 • Leerlingen worden daarbij gemotiveerd om het concept van de expeditie te doorgronden, hun eigen plan te trekken en doelen te stellen en te bepalen welke materialen ze nodig hebben om die doelen te bereiken.
 • De scholieren worden onder meer uitgedaagd om te overleven in de natuur, waarbij ze leren omgaan met hun eigen beperkingen en belevingen.
 • Altijd houden de docenten van de Mannaz School de expedities nauwlettend in de gaten, en helpen ze de scholieren bij de evaluatie van hun ervaringen.  Tijdens elke expeditie zijn volwassenen aanwezig.  Zij sturen niet, maar begeleiden.
 • De school moedigt ook uitwisselingprogramma’s aan met buitenlandse scholen.  

Projecten:

 • De Mannaz School motiveert de leerlingen om zichzelf op verschillende manieren te uiten.
 • Nieuwe ervaringen vinden hun weg op het canvas, indrukken worden verwerkt in korte films, in gedichten of tijdens een toneeloptreden voor de ouders.
 • Hoofddoel van deze speciale projecten is de leerlingen ruimte te bieden voor persoonlijke interesses en de ontplooiing van hun talenten.

Dienstbaarheid aan anderen:

 • Er zijn voor de andere
 • Groepswerk
 • Gemeenschapsdienst (tuin, keuken, …)
 • Studiegroepen
 • Buurtwerk

Kurt Martin Hahn

Hahn baseerde zijn opvoedkundige filosofie op respect voor adolescenten, van wie hij geloofde dat zij een aangeboren beschaving en moraal bezitten, die echter door de maatschappij wordt bedorven wanneer zij ouder worden. Hij geloofde dat onderwijs dit bederf kan voorkomen indien studenten de gelegenheid wordt geboden persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en de resultaten van hun eigen handelen onder ogen te zien.

Gordonstoun werd opgericht als internationale school in 1934. Hoewel een woeste Duitse patriot, moest Dr. Hahn Duitsland verlaten nadat Nazis aan de macht kwamen, hoofdzakelijk wegens zijn Joodse achtergrond en zijn kritische houding tegenover het Nationale Socialisme. Kurt Hahn zelf werd opgeleid aan de Universiteit van Oxford.

Hahn vestigde in  Gordonstoun een nieuwe visie van onderwijs in een school die wordt gebaseerd op de Republiek van Plato. Gordonstoun werd één van de voornaamste en progressieve scholen in de westerse wereld en telde drie generaties Britse Royals onder haar leerlingen.

The cost of education is nothing compared to the price of ignorance  (Endenburg)

Hoe ben je intelligent?

Een belangrijke theorie die we volgen bij Mannaz is die van ‘Meervoudige Intelligentie’. Deze theorie verandert de vraag van ‘hoe intelligent ben je’ naar ‘hoe ben je intelligent’. Vooral voor leerlingen die minder intelligent zijn op het gebied van de typisch schoolse vaardigheden die bij de algemene vakken worden ingezet (verbaal-linguïstisch en logisch-mathematische intelligentie) heeft deze benadering veel kansen voor het verhogen van de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen. Lees hier meer over meervoudige intelligenties.

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Vraag een kennismakingsgesprek aan

* indicates required field
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt