Mannaz school – Een oase van rust waar hooggevoelige en hoogbegaafde jongeren genieten van onderwijs op maat!

 • "Ik kwam toevallig in aanraking met Mannaz, toen ik vorige week samen met een kindercoach ging kijken bij een school voor thuisonderwijs voor het voortgezet onderwijs die plaatst biedt aan 10 jongeren. Twee mensen hebben hier het lef gehad het onderwijssysteem volledig los te laten en zijn vorig jaar een nieuw concept gestart. Zij geven les op een boerderij in een huiselijke omgeving. De jongeren volgen de leervakken via internet en waar nodig met behulp van een leraard maar leren er ook bij zichzelf te komen, doelen te stellen, plannen, budgetteren, tuinieren en met elkaar om te gaan. Wij troffen erg blije jongeren aan op deze school. Ze zeggen zelf tot rust te komen, hier beter te kunnen werken en weer plezier in school te hebben gekregen.”

  PaulineBezoek aan Mannaz
 • "Hey Annick. Ik heb mijn diploma middelbaar behaald. Ik wou je bedanken voor de rust die ik op de school heb gevonden en om me te laten zien dat ik niet de enige was die in die situatie was."

  Peen ex-mannaz school leerling
 • "Een Engelse vriendin zei over mijn zoon het volgende: 'it feels like he has been reset'. Ik vind dat prachtig gezegd, mijn man en ik voelen het elke dag precies zo aan. Hiervoor willen we jou dan ook bedanken. We beseffen dat het zo snel is kunnen keren omdat hij naar de school kon komen en omdat jij daar was!"

  moeder van een ex-mannaz leerling
 • " De eerste keer dat ik de school binnen liep kreeg ik meteen een positief gevoel. Het is zo anders dan 'gewone' scholen. Er werd geen druk op me gelegd. De eerste schooldag was goed maar ik was erg verlegen omdat ik nog niemand kende en nog niet bekend was met de gang van zaken. Toch ben ik zeer goed opgevangen door de groep en werd ik snel op mijn gemak gesteld. Onze groep is een toffe en gestoorde bende maar er is zeker een sterk groepsgevoel. Aan uitsluiten word niet gedaan, en je kunt echt jezelf zijn. Het zijn stuk voor stuk heel leuke mensen. Mijn zelfbeeld is veel verbeterd sins ik hier op school zit! Er zijn zoveel leuke dingen aan de Mannaz School! Teveel om op te noemen eigenlijk. Als ik later kinderen zou hebben, zou ik ze zeker naar hier sturen!"  

  Mariekeeen ex-mannaz school leerling
 • "Ik bracht vorig jaar een bezoek aan Mannaz en kan het initiatief alleen maar toejuichen. Nu steeds meer jongeren vastlopen in het reguliere onderwijs  kan ik ouders van hooggevoelige jongeren alleen maar aanraden om de school te bezoeken. Hier krijgen kinderen de kans en ruimte om zichzelf op eigen tempo te ontwikkelen."

  Samantha MaranusKindercoach
 • "Als HSP had ikzelf er veel baat bij gehad mocht ik destijds les kunnen volgen in deze school. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe hard een plaats als de Mannazschool nodig is. Het klassieke onderwijs heeft namelijk geen geld, tijd en mensen om zich intensief met HSP jongeren bezig te houden. Alles en iedereen moet er zijn best doen om in een vast stramien te passen en dat is net wat niet lukt voor deze jongeren. Hun creativiteit is niet aan banden te leggen en zij moeten hun vrijheid kunnen beleven. Hun evolutie kent vaan rare sprongen - met een trage en lange aanloop waardoor ze amper vooruit lijken te komen - om dan ineens mijlenver voor te staan. De Mannazschool biedt hen die ruimte en de kans die aanloop te nemen, hun creativiteit bot te vieren en de innerlijke rust te vinden."

  Karin Dewilde
 • "Ik heb vorig jaar de school bezocht en wat is het een zalige plaats! HSP'ers kunnen er goed aarden in de natuur, de stilte en omring door dieren. Het is een super initiatief met een inspirerende directrice. De maatschappij heeft deze mensen nodig en ik hoop dan ook dat de school de nodige steun krijgt zodat ze verder kan groeien en nog meer jongeren kan helpen om mooie en krachtige volwassenen te worden. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn hooggevoeligheid veel sneller als kracht had kunnen gebruiken en dat mijn leven er anders had uitgezien, mocht ik zelf de kans hebben gehad om naar zo een school te gaan."

  Els Floru
 • "Elk kind moet de kans krijgen om zich ten volle te ontwikkelen in zijn of haar mogelijkheden. Volgens mij is er dan ook een maatschappelijke behoefte voor dit soort scholen, waar kinderen die hun weg niet vinden in het reguliere schoolsysteem, toch terecht kunnen. Het is een goed alternatief voor thuisonderwijs, aangezien niet elke ouder dit kan of wil op zich nemen."  

  Roswitha Habets
 • " De huidige maatschappij die steeds sneller door en/of doldraait eist bij iedereen, zowel jongeren als volwassenen zijn tol. Wie er niet mee omkan krijgt al gauw het label van een 'gedragsstoornis' zoals ADHD opgekleefd. Zelf een HSP zijnde ben ik ervan overtuigd dat er in de medische wereld (inclusief de psychische en psychologische) te weinig wordt stilgestaan bij het begrip 'hooggevoeligheid'. "

  Kris Beyaert
 • "De manier van aanpak van deze school is uniek! Naast het aanleren van verantwoordelijkheid en motivatie wordt ook de kennis op schools, werelds en persoonlijk vlak ontwikkeld en ondersteund. Voor jongvolwassenen is de Mannaz school een geweldige manier om de eigenwaarde te ontwikkelen."  

  Manuella Cremmerye

Ongeveer 20%  (1/5) van de bevolking is hoogsensitief.  Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen.

School voor hoogbegaafde en hoogsensitieve jongeren

Annick Lentacker voelde uit eigen ervaring de nood aan een school voor hooggsensitieve jongeren. Ze besloot in 2010 om zelf het engagement aan te gaan en startte de Mannaz school vanuit haar passie om HSP jongeren te helpen.  Haar verhaal lees je hier.

Flexibel onderwijs

De school werd opgericht als alternatieve leeromgeving voor hooggevoelige jongeren met het oog op het behalen van een diploma. Sinds die tijd is ze echter verder geëvolueerd. De school speelt in op een actueel probleem en grijpt dit aan om zijn onderwijssysteem vorm te geven. Het flexibele onderwijs op de Mannaz school is bij uitstek geschikt om met individuele leerlijnen aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van elke leerling. Zo kunnen we echt ONDERWIJS OP MAAT aanbieden.

Waarom Mannaz?

Het huidige schoolsysteem en de veeleisende omgeving brengen heel wat moeilijkheden mee voor de jongeren vandaag. Het onderwijs is vaak onvoldoende aangepast aan de leerbehoeften van gevoelig begaafde jongeren.  Het is niet ongewoon dat hun schoolloopbaan daardoor zelfs in de problemen komt. Ondanks de ernst van dit probleem zijn er weinig initiatieven om deze groep jongeren op te vangen, op een manier dat zij meer stabiliteit verwerven én de schoolloopbaan kunnen verderzetten.

In de Mannaz school worden hoogsensitieve jongeren op een passievolle, aangename en aangepaste manier opgevangen, begeleid, ondersteund en onderwezen. Het doel is dat zij een diploma op zak hebben én hun hooggevoeligheid niet langer ervaren als een last, maar wel een gave waar zij trots op kunnen zijn. Door met hun eigenheid te leren omgaan kunnen zij deze gave eindelijk benutten.

Een vraag?

School voor hoogbegaafden en hooggevoeligen

 • De school ligt in een rustig dorm met een grote tuin, ruimte en dieren
 • Je maakt deel uit van een kleine groep van max 15 jongeren
 • Veel rustige terugtrekplekken
 • Studeren in je eigen tempo met aangepast lesmateriaal
 • Gespreide examens doorheen het jaar
 • We vertrekken vanuit de 4 principes van Hahn: lichamelijke training, expedities, projecten, dienstbaarheid aan anderen
 • Leerlingen leren zelfstandigheid en hebben als ze de school verlaten op 18 naast een diploma ook kennis van groenten kweken, met geld omgaan, poetsen, koken …

Sfeerbeelden van voorbije schooljaren toen de school nog in Ertvelde zat

DOELGROEP

Hoogbegaafde en hooggevoelige jongeren.

PEDAGOGISCH PROJECT

Meer uitleg over de school en haar werking vind je op de website www.mannaz-school.be

Vraag een telefonisch kennismakingsgesprek aan

Vraag een kennismakingsgesprek aan

* indicates required field

Save

Save

Save

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt