Meervoudige Intelligenties

Home / blog / Meervoudige Intelligenties

Meervoudige Intelligenties

In blog

gardnerDe psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van ‘Meervoudige Intelligentie’ af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Dankzij deze theorie verandert de vraag van ‘hoe intelligent ben je’ naar ‘hoeben je intelligent’. Vooral voor leerlingen die minder intelligent zijn op het gebied van de typisch schoolse vaardigheden die bij de algemene vakken worden ingezet (verbaal-linguïstisch en logisch-mathematische intelligentie) heeft deze benadering veel kansen voor het verhogen van de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen.

Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen, muzikaal vermogen… Door leerlingen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden.

Scholen die Gardners model van Meervoudige Intelligentie in de praktijk brengen richten zich vaak op het identificeren van de natuurlijke talenten van een leerling. Zij proberen uit te gaan van de sterke kanten om de onderwijsdoelen te behalen (matchen) en tegelijkertijd de zwakke punten bij te schaven (stretchen).

  • Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica. Ik ben taalknap en hou van lezen, taalspelletjes en heb een hele grote woordenschat. Ben je het niet met mij eens? Dat is prima, want ik hou erg van debatteren. En anders maak ik een puzzel of geef een spreekbeurt en dat mag ook in een andere taal.
  • Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed geheugen voor muziek. Ik luister graag naar muziek.  Of ik maak zelf geluid in een zaal met fijne akoestiek.  Geef mij een ritmische knikkerbaan of een houten instrument.
  • Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen. Als ik dagdroom ben ik in mijn eigen wereld. Je ziet mij misschien niet, maar ik ben er wel en ik zie scherp wat er gebeurt. Ik denk na over mijn antwoord op je vraag. Soms wil ik stil zijn in mezelf of op een speciale plek.
  • Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te motiveren, sterk vermogen tot empathie. Wil je samen met mij spelen, in een groep of gewoon met zijn tweeën? Ik nodig je uit op mijn feestje met nog veel meer vrienden. Dan trakteer ik je op hapjes en drankjes. Ik help ook graag op jouw feestje. Fijn als het gezellig is.
  • Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen. Ik hou van sporten en ik ben daar ook goed in. Ik praat met gebaren en ben goed in lichaamstaal. Ik kan uren knutselen of sleutelen want ik werk graag met mijn handen.
  • Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren. Ik denk in beelden en houd van kleur en van vorm. Toon mij de werkelijkheid met ruimte en kleuren en ik schets voor jou de omgeving. Ik teken heel creatief figuurtjes of ontwerp dingen. En ik weet heel snel waar ik ben. Fotograferen vind ik leuk of filmen en kleuren en puzzels.
  • Logisch-Mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren. Het lijkt mij logisch dat ik rekenknap ben. Dat is niet meer dan een kansberekening. Ik speel graag met cijfers en orden heel gestructureerd de informatie. Getallen helpen mij om zaken te analyseren. Dus reken ik graag. En anders ga ik schaken. Dammen kan natuurlijk ook.
  • Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren. Ik struin dwars door de bossen, zit stil in een boom of kijk met mijn verrekijker naar vogels. Ik ben OERRRR. Ik ben een natuurkind! Ik bestudeer de sterren met mijn telescoop. Bekijk kriebelbeestjes met mijn loep. Mijn verzameling is ook mijn hobby.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt