Kun je ADHD afleren door training?

Home / blog / Kun je ADHD afleren door training?

Kun je ADHD afleren door training?

Over ADHD kunnen de meningen behoorlijk verschillen. ADHD is een stempel voor als een kind dagelijks hinder ondervindt van druk en ongeconcentreerd gedrag. En tegen ADHD is iets te doen met pillen en training. ,,Het lastige is dat niet keihard is aan te tonen of je ADHD hebt of niet’’, zegt Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare. ,,Je kunt het niet aantonen in het bloed of met een hersenscan, zoals bij sommige andere aandoeningen. Vergelijk het met hoofdpijn. Mensen kunnen daarvan enorme last hebben, maar met een test is niet aan te tonen of iemand het echt heeft.’’

Het is ook geen kwestie van wel of niet ADHD, het is meer een glijdende schaal. ,,Iedereen is weleens onrustig of ongeconcentreerd. Voor iedereen kan het handig zijn je wat beter te kunnen focussen op taken die saai worden. Maar sommige kinderen kunnen helemaal vastlopen doordat ze zich niet goed kunnen concentreren.’’

Pilletjes

De medicijnen tegen ADHD kunnen ook effect hebben bij mensen zónder ADHD. Pilletjes zoals ritalin (methylfenidaat) werken als een soort pepmiddel, ze verbeteren de concentratie bij taken die saai worden. Dat werkt eigenlijk bij iedereen, maar de pillen zijn natuurlijk niet bedoeld om ‘zomaar’ te slikken. ,,Maar als ouders zeggen: ‘mijn kind doet het beter op school met deze middelen, dus heeft mijn kind ADHD’, dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn.’’

ADHD is een psychiatrische stoornis die al zo’n tweehonderd jaar geleden wetenschappelijk beschreven is. De diagnose ADHD nam een vlucht sinds ze in 1980 beschreven werd in het handboek voor psychiatrische diagnoses (kortweg de DSM genoemd; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), en sinds in de westerse wereld medicijnen beschikbaar zijn. Het aantal kinderen – en later ook volwassenen – dat medicijnen gebruikt tegen ADHD is de afgelopen tientallen jaren explosief gestegen. De laatste paar jaar vlakt deze stijging af.

Hondentraining

Om vast te stellen of iemand ADHD heeft, is alleen ‘druk gedrag’ niet voldoende. ,,Een kind moet er ook echt door vastlopen’’, zegt klinisch psycholoog Lianne van der Veen, die al bijna 25 jaar bij Accare kinderen met ADHD behandelt. Accare doet dat vooral met oudertrainingen, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze echt werken. ,,Door ouders gekscherend wel vergeleken met een hondentraining. En misschien lijkt het ook daarop. We proberen het gedrag van kinderen te beïnvloeden door de ouders te trainen.’’

Het gaat bij die training eigenlijk gewoon om de oude vertrouwde opvoedlessen. Een kind heeft rust, voorspelbaarheid en structuur nodig. ,,Heel veel ouders doen de opvoeding al heel goed, en vaak gaat het bij een kind niet goed terwijl het bij meerdere andere kinderen wel goed ging. Het is dan zaak om met nog meer aandacht op te voeden. Opvoeden met de loep erop, noemen we dat. Het is handig als ouders snappen waarom het kind doet zoals het doet en daarop kunnen inspelen.’’

Match

Kinderen met ADHD hebben wat meer aandacht nodig van hun ouders. ,,Ze zijn heel erg afhankelijk van hun ouders. Ik krijg weleens ouders die zeggen ‘wij zijn niet zo gestructureerd, wij zijn meer van die feestouders. Dan is mijn antwoord: ‘dan is de match tussen jullie en je kind niet gelukkig’.’’ ADHD-kinderen hebben belang bij een heldere dagindeling, op vaste tijden eten en naar bed, een rustig en overzichtelijk ingericht huis. ,,Hoe saaier hoe beter.’’

Als dat allemaal is geregeld, is het zaak het kind te leren omgaan met regels. ,,Meer door belonen dan door straffen. Negatief gedrag zoveel mogelijk negeren en als je moet straffen, doe het zo mild mogelijk en vooral: steeds op dezelfde manier. Daardoor weet het kind waar het aan toe is.’’ Uit onderzoek blijkt dat dit soort oudertrainingen goed kunnen werken. ,,Het gedrag van het kind verbetert en ouders ervaren het minder als een probleem, ook al blijft het vaak wel een pittig kind.’’

Terugval

Wat veel minder goed werkt tegen ADHD zijn tal van andere behandelingen met het kind buiten zijn normale thuisomgeving. Onderzoeker Annabeth Groenman legde tal van zulke behandelingen kritisch langs de wetenschappelijke meetlat. Over het algemeen geldt dat zulke behandelingen weinig of alleen tijdelijk effect hebben maar dat het kind in een andere omgeving weer in zijn oude gedrag terugvalt.

Een veel voorkomende behandeling is neurofeedback. Kinderen krijgen daarbij een hoofdkap op die hersengolven meet terwijl ze allerlei oefeningen doen op een computer. Bepaalde hersengolven worden actief bij bepaalde vormen van gedrag, en dat kun je oefenen. ,,Een heel tijdrovende behandeling. Kinderen zijn vaak tien weken achter elkaar drie keer per week een uur bezig. Maar de effectiviteit is niet overtuigend aangetoond.’’

Een andere behandeling, niet bewezen effectief, is cognitieve training. In een flink aantal sessies wordt het ‘werkgeheugen’ van kinderen getraind. ,,Ze trainen een aantal functies en daarin wordt het kind dan vaak ook beter. Maar als het gewone schoolwerk weer moet worden gedaan, verbetert dat niet echt.’’

Een totaal andere benadering is het volgen van diëten. Onderzoekster Lydia Pelsser uit Eindhoven publiceerde een paar jaar geleden een onderzoek met zeer goede resultaten door een behoorlijk streng dieet. ,,Alleen de meeste andere onderzoeken naar zulke diëten hebben juist veel minder goede uitkomsten of laten zelfs geen enkel effect zien. Dat doet ons als wetenschappers twijfelen’’, zegt Annabeth Groenman. De idee achter zulke diëten is dat kinderen overgevoelig zijn voor bepaalde voedingsstoffen en daardoor ADHD-gedrag vertonen. Echt hard bewijs dat zulke overgevoeligheid echt bestaat is er niet. Ook zijn er tal van diëten in zwang waarbij juist voedingsstoffen worden toegevoegd, zoals visolie of vitamine D.

 

Bron: http://www.dvhn.nl/extra/Kun-je-ADHD-afleren-door-training-22098478.html

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt