Kenmerk 3 HSS neiging tot vervelen

Home / blog / Kenmerk 3 HSS neiging tot vervelen

Kenmerk 3 HSS neiging tot vervelen

Veel prikkelzoekende HSP-ers zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, mensen, activiteiten en veranderen graag van omgeving. Ze hebben een snellere neiging zich te vervelen als ze te weinig nieuwe ervaringen hebben en te veel sleur en routine. Dit valt binnen het 3e kenmerk van de definitie van Sensation Seeking van Marvin Zuckerman :

“ Sensation Seeking is het zoeken naar gevarieerde, nieuwe, complexe en intense sensaties en ervaringen en de bereidheid om fysieke, sociale, juridische en financiële risico’s te nemen omwille van een dergelijke ervaring. “

De gevoelservaring is dus leidend en niet het nemen van de risico’s. Sensation Seeking als eigenschap heeft 4 kenmerken waarvan er 1 of meer in meer of mindere mate voorkomt:

1. het zoeken naar de kick & avontuur

2. het opdoen van nieuwe ervaringen en realiseren van vernieuwing

3. neiging tot snel vervelen

4. ontremming

In mijn vorige blogs ben ik in gegaan op het zoeken naar kick & avontuur en het opdoen van nieuwe ervaringen door de hoogsensitieve High Sensation Seeker. Deze blog gaat in op de neiging tot vervelen. In mijn praktijk zie ik dat dit een veel voorkomende kenmerk is bij de hoogsensitieve High Sensation Seekers. Maar ook de hoogintelligente of hoogbegaafde HSP-ers herkennen dit kenmerk.

Gevoeligheid voor verveling/neiging tot verveling (BS)

Verveling is de ergste vijand van een sensation seeker. Ik noem dat onderprikkeling. Je voelt je dan niet genoeg gestimuleerd, uitgedaagd, je ervaart te weinig opwinding (arousal) of je krijgt te weinig gevoel bij de ervaring.

HSS-ers doen van alles om saaie of routinematige situaties te vermijden, maar ze zijn ook een kei in het vermijden van de emoties die horen bij verveling. Daarbij gaan ze soms totaal voorbij aan de wezenlijke oorzaak van verveling. Ze zoeken willekeurige prikkels om een staat van arousal te ervaren. Denk aan reuring brengen in de omgeving (tot aan ruzie zoeken toe), het zoeken naar kortdurende intense gevoelservaringen (shoppen, drank, drugs, te lang op social media vertoeven), als een kip zonder kop continue bezig zijn met van alles en nog wat. De bron van verveling zit in veel structurelere zaken zoals werk, relatie of vrije tijdsbesteding. Het optimale opwindingsniveau wordt bij verveling niet bereikt. Het is vaak een negatieve gemoedstoestand. De gevoeligheid of neiging tot verveling kan grote gevolgen hebben op het sociale leven, de gezondheid, het zakelijk leven of relationeel een impact hebben.

Kortdurende verveling kan ook een hele positieve impact hebben. Verveling kan een grote creatieve boost of flow in je leven geven, vertraging in je leven realiseren waardoor meer details opvallen, associatieve vermogens aanwakkeren, broed- fladder en bezinkingstijd of hersteltijd voor het brein geven. Hierdoor kan een HSS sneller weer in een creatieve flow raken en ontstaat er geen structurele verveling of bore-out. Maar daarover later meer in een volgende blog.

Verveling en onderprikkeling van de hoogsensitieve High Sensation Seeker

Ik heb al veel blogs geschreven over onderprikkeling. Ik beperk me hieronder tot vier oorzaken en oplossingen die te maken hebben met het hoogsensitieve brein.

1: Diepgaande informatieverwerking

Van nature ervaren hoogsensitieve personen situaties intens door de diepgaande informatieverwerking. Een HSP denkt dieper na over problemen, kansen en uitdagingen. De optimale optie wordt zorgvuldig afgewogen. Er wordt meer informatie met elkaar verbonden en weloverwogen doordacht. De HSP-er denkt na over effecten & consequenties.  Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de omgeving of het hele gezin, de familie, het team of het bedrijf.

Als deze kwaliteit niet wordt aangesproken, raakt een hoogsensitieve HSS, maar ook hoogintelligente HSP snel verveeld. Bijvoorbeeld als het grotere geheel, de doelen of het nut niet duidelijk is. Het gesprek oppervlakkig blijft of een herhaling is. Of wat denk je van voorheen complexe, vernieuwende taken die nu voelen als routine: het gevoel van seen that, done that.  Of alles is al uitgedacht en de taak moet je alleen nog uitvoeren. Bij verveling worden creatieve, intellectuele, empathische en fysieke vermogens onvoldoende aangesproken. Een hoogsensitief persoon wil namelijk van nature graag iets bijdragen, verder gaan, iets nieuws doen of iets bereiken voor het grotere doel. Het moet nut hebben. Herhaling van activiteiten biedt onvoldoende uitdaging en hoogsensitieve HSS raken daardoor verveeld. Regelmatig hebben ze dat niet direct door, omdat de omgeving bijvoorbeeld enthousiast is en veel waardering heeft voor datgene wat ze doen. Zo kunnen hoogsensitieve HSS ongemerkt in een bore-out komen: de oriëntatie op de omgeving, de waardering die ze krijgen, verhult het energielek van verveling.

2. Inhoud, wat doe jij?

Een ander aspect van verveling is de inhoud van de activiteiten waar de hoogsensitieve HSS mee bezig is. Dit moet aansluiten bij zijn eigen nieuwsgierigheid, leerhonger en interesses. Het is dus heel belangrijk om zelfbewustzijn te hebben waar je sterke punten liggen, waar je blij van wordt, zingeving bij ervaart en voldoening voelt. Dat zijn jouw persoonlijke kwalitatieve prikkels. Het uitzoeken van je kerntalenten is bijvoorbeeld een handig hulpmiddel om je te gaan richten op werk & activiteiten die bij je passen en waar je energie van krijgt. Voor mij heeft een Human Design profiel veel duidelijkheid gegeven in de oorzaken van mijn onderprikkeling. Vaak zie je dat HSS-ers de afwisseling in denken & doen heel prettig vinden. Als je op het werk veel moet denken, is het prettig om in je vrije tijd juist meer met je handen te doen.

3. Leren, ervaren & ontwikkelen

Bij hoogsensitieve HSS zie je een brede belangstelling en een steeds verder ontwikkelende belangstelling. Leren, ervaren & ontwikkelen staan hoog in het vaandel. Voor anderen komt dit nog wel eens als ‘jobhopperig’ of ‘plotsling’ over als je opeens een totaal andere hobby op pakt. Opmerkingen als “ maak nu eens iets af”, “wat ga je nu weer doen”, “kies en focus toch eens”, “kan jij dat dan”, zijn aan de orde van de dag. En dat valt niet mee want ruim 80% van de HSP geeft in mijn onderzoek aan gevoelig te zijn voor de verwachtingen en het graag goed willen doen. Maar voor een hoogsensitieve HSS is kiezen juist NIET de oplossing. Verbreden, verdiepen en afwisselen is het natuurlijke habitat van een Hoogsensitieve HSS. Onlangs was ik bij een lezing van Judith Webber die een fantastische metafoor gebruikte: wees een puzzelstukje en prop jezelf niet in een hokje van functie-eisen en verwachtingen van anderen. Zorg dat je van je NON-talenten af komt (de gaten in het puzzelstukje, activiteiten waar je echt niet blij van wordt) en zorg dat je vooral bezig kan zijn met die prachtige uitstulpingen aan jouw puzzelstukje: datgene wat je heel blij maakt. Datgene waar je goed in bent, geen energie kost. En soms hebben die raakvlakken met hele andere kennisgebieden of activiteiten dan jouw functieprofiel en bijbehorende competenties.

4. Diversiteit in mensen

Een van de belangrijkste kenmerken van hoogsensitieve mensen is dat ze gericht zijn op de sociale omgeving. Op andere mensen. Veel prikkels en ervaringen doen ze op in een sociale context. Voor een HSS kunnen steeds dezelfde gezichten en gesprekken, saai worden. Het creëren van een diverse sociale kring om je heen zorgt voor afwisseling. Verschillende mensen geven voldoende gevoelservaringen en voldoende keuzevrijheid bij wie je wilt zijn, wanneer en wat je gaat doen. Met de een heb je nu eenmaal goede gesprekken en met de ander kan je lekker klussen, sporten of gezellig in de kroeg hangen. Het ontmoeten van nieuwe mensen geeft nieuwe gesprekken, nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen, een energieboost en dat vinden hoogsensitieve HSS leuk. Dit is niet altijd makkelijk, want veel HSP-ers voelen zich zeer loyaal aan de mensen om hen heen of hebben een aanpassingsstrategie ontwikkelt die onderprikkeling in stand houdt. Zoals aanpassingsgedrag vanuit een rejection sensitivity: de perfecte persoon/rol zijn, pleasen, controle willen hebben, het goed willen doen.L

Levenslang

De sensitiviteit voor verveling blijft het hele leven lang. De andere 3 kenmerken zie je met het stijgen van de leeftijd afnemen. Sensation seeking gedrag is het duidelijkst te zien bij jong-volwassenen. Maar vanaf middelbare leeftijd beginnen HSS-ers steeds meer te lijken op de andere 70% van de hoogsensitieven: de rustzoekers. Het snel verveeld raken is dan nog het enige duidelijke onderscheid.

Saskia Klaaysen, december 2018

 

Dit artikel is overgenomen van https://hsptraining.nl/kenmerk-3-hss-neiging-tot-vervelen/

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt