Hoeveel tijd besteed jij aan het ontkennen van jouw talenten?

Home / blog / Hoeveel tijd besteed jij aan het ontkennen van jouw talenten?

Hoeveel tijd besteed jij aan het ontkennen van jouw talenten?

Wat zijn wij mensen toch vreemde wezens: met alle talenten en kwaliteiten die we hebben, besteden we de meeste tijd aan het ontkennen dat we ze hebben. Zo maken we onszelf kleiner dan we werkelijk zijn. En dat doen we onbewust, omdat we ons niet vanuit ons hart hebben leren verbinden met het nu.

We slepen onbewust de ballast van conditioneringen mee

Al heel jong in je leven leer je je aan te passen aan de wensen en noden van anderen. ‘Dan pas krijg je waardering en liefde van anderen’, zo wordt je geleerd. Niet met opzet, maar omdat onze ouders en leraren dat op hun beurt weer leerden van hun voorgangers. Zo slepen we onbewust ook de ballast van hun conditioneringen mee.

Daardoor zijn we vergeten hoe we hier zijn gekomen en waarom. Niemand kwam op deze aarde met het voornemen om in angst, onmacht, stress en verdriet te leven. Ieder van ons is gekomen met unieke kwaliteiten en een zielstrilling om daarmee het leven van zichzelf en anderen te verheffen naar meer licht en liefde. Alleen herinneren we ons dat niet meer.

We herbeleven steeds de oude pijn van ‘niet genoeg’ zijn

We leven vooral volgens oude ingesleten patronen waarvan we ons vaak niet eens bewust zijn. Zo herbeleven we dus steeds de oude pijn van ‘niet genoeg’ zijn. En vanuit die staat van tekorten peinzen we ook over onze toekomst, die we zo onbewust baseren op oordelen en aannames over onszelf die niet kloppen.

Ga maar na: als je vanuit ‘jezelf niet goed, mooi, waardevol, slim genoeg vinden’ nadenkt over jouw toekomst, dan baseer je die ook op je ervaringen in het verleden. Een verleden dat bestaat uit een verhaal dat niet waar is. Een verhaal over jezelf dat je bent gaan geloven.

Een verhaal over jezelf dat je bent gaan geloven

Wanneer jij al heel jong anderen bent gaan pleasen om aandacht te krijgen, dan heb je waarschijnlijk weinig zelfvertrouwen opgebouwd. Daardoor is jouw overtuiging geworden dat je niet waardevol bent en durf je niet om hulp te vragen. Als je dan bijvoorbeeld op je werk een beroep doet op een collega die jou meteen afwimpelt, dan ervaar je weer dezelfde pijn als toen je klein was. De pijn dat je niet de moeite of tijd waard bent. Terwijl je niet in de gaten hebt dat dit niets te maken heeft met hoe jouw collega (die met een deadline worstelt) echt over je denkt. Je bijt voortaan nog liever je tong af dan deze collega om hulp te vragen. Of erger nog: je gaat nog meer pleasen om dat pijnlijke gevoel te onderdrukken. Zo kom je dus nooit bij de waarheid dat jij van onschatbare waarde bent.

Wat kun je doen om weer in contact te komen met wie jij werkelijk bent?

Je kunt je weer verbinden met wie jij werkelijk bent door vanuit je hart in het nu te leren leven. Zo kun je oude emotionele patronen loslaten die je gevangen houden in het verleden, maar ook de minder vreugdevolle projectie op wat zou kunnen zijn in de toekomst. Oude emoties, want ze hoorden bij een andere periode in je leven toen je klein, afhankelijker en kwetsbaarder was. Maar dat was toen, niet nu. In het nu is alles en gebeurt alles. Wanneer we dat omarmen, genieten we veel meer in het moment en hoeven we minder te piekeren over de toekomst.

Hoe doe je dat dan, in het nu leren leven?

Mijn ervaring is dat door je te richten op je ademhaling en daarbij je aandacht te focussen op je hart, alsof je ademhaalt via je hart, je het snelst in een staat van ontspanning terechtkomt die je verbindt met het nu. Zo kun je de stress loslaten die je ervaart als gevolg van oude emoties en beperkende, rondcirkelende gedachten in je hoofd. Vanuit die hartsverbinding ervaar je meer vreugde in het leven en maak je betere keuzes. Keuzes die resoneren met de intenties van jouw ziel. Keer op je ademhaling terug naar jouw hart dat een feilloos kompas vormt voor de soms woelige wateren van jouw leven.

Een eenvoudige ademhalingsoefening

Een simpele oefening die je zo vaak als je wilt kunt doen om je bewust te worden van het nu. Als je deze meteen doet wanneer je een heftige emotie voelt, kun je de stress daarvan verminderen of zelfs helemaal loslaten:

  • Neem een moment voor jezelf op een plek waar je niet wordt gestoord.
  • Doe je ogen dicht en richt je aandacht op je ademhaling: adem langzaam in en uit op een manier die fijn voelt voor jou.
  • Vind je het lastig om je gedachten los te laten, ga dan tellen: rustig tot 5 tellen op een inademing en rustig tot 5 tellen op een uitademing.
  • Probeer met je hele lijf te ademen, stel je voor je dat hele lijf meedoet van je kruin tot je tenen.
  • Breng nu je aandacht naar jouw hartstreek, middenin je borst. Wanneer je dat moeilijk vindt, leg daar dan een hand op.
  • Adem daar rustig naartoe en doorheen. Stel je voor dat je in- en uitademt vanuit je hartstreek: de lucht komt via je hart binnen en verlaat ook weer via je hart je lichaam. Dit helpt je om in het nu en uit je hoofd te komen, waar de onplezierige gedachten en gevoelens alleen maar versterkt worden en blijven rondcirkelen.
  • Observeer vanuit deze ontspanning en bewustwording hoe je je nu voelt.

 

Artikel met dank aan Sabine Vekemans

Hoeveel tijd besteed jij aan het ontkennen van jouw talenten? (+ oefening)

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt