Hoe daag ik mijn hoogbegaafde leerling met autisme uit?

Home / blog / Hoe daag ik mijn hoogbegaafde leerling met autisme uit?

Hoe daag ik mijn hoogbegaafde leerling met autisme uit?

Hoogbegaafde kinderen met een dubbeldiagnose autisme-hoogbegaafdheid ondervinden heel wat problemen in hun leven. Ze lijken soms in twee verschillende werelden te vertoeven. Ook op werkniveau steekt deze dualiteit de kop op. Onderpresteren, minderwaardigheidsgevoel en angst zijn hiervan mogelijke gevolgen.

Dit gedrag kan verklaard worden van uit de dubbeldiagnose: autisme en hoogbegaafdheid. Om het maar even heel concreet (en clichématig) te stellen:

Hoogbegaafdheid: Wanneer een hoogbegaafd kind zich in zijn sas voelt, kan je volgende punten herkennen

 1. voorkeur voor top down werken
 2. sterk in out-of-the-box denken
 3. op creatieve manier naar oplossingen zoeken
 4. snel verwerkingsvermogen, waardoor er veel variatie gevraagd wordt
 5. sterk logisch en analytisch denkvermogen
 6. enthousiast wanneer complexiteit en abstractieniveau genoeg aanwezig zijn

Autisme: Basiskenmerken in werkattitude van een kind met autisme zijn:

 1. voorkeur voor het maken van tussenstappen, omwille van de mindere executieve functies
 2. rustig door herhaling, afkeer van veel verandering
 3. ondersteuning door externe structuur, door minder sterk ontwikkelde centrale coherentie(samenhang)
 4. tragere verwerkingssnelheid
 5. moeilijkheden met de juiste interpretatie van de oefeningen door problemen met contextblindheid
 6. snel afgeleid door onnodige informatie

Bij combinatie van beiden wordt het kind dan ook in twee richtingen gestuurd. Zijn hoogbegaafdheid vraagt voor verandering en uitdaging, maar hij wordt totaal geblokkeerd door zijn autisme.

Welke ondersteuning kan je dit kind bieden?

Een gouden regel: ga in op zowel autisme als hoogbegaafdheid

 • geef concrete en éénduidige opdrachten zonder dubbelzinnige boodschappen
 • controleer of de leerling de opdracht juist interpreteert
 • maak duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
 • plaats weinig afleiding op het blad
 • maak de nodige visualisaties
 • geef de nodige werkstructuur weer
 • deel nieuwe denkstappen op in kleinere onderdelen
 • verhoog geleidelijk de creativiteit, het abstractie- en complexiteitsniveau
 • bewaak eenzelfde manier van opdrachtweergave
 • geef genoeg tijd
 • evalueer samen met je leerling
  • ga in gesprek met je leerling wanneer de oefeningen niet lukken
  • maak een transfer naar latere momenten
  • visualiseer de stappen waaruit kan bijgeleerd worden
  • laat je leerling samenvatten, uitleggen, ….

Binnen dit lijstje bestaan er geen prioriteiten, aangezien ze allemaal in rekening moeten worden gebracht. Tevens zijn deze elementen allemaal afzonderlijk te bekijken per leerling, aangezien we spreken over een continuüm waarop deze kinderen zich bevinden.

 

Voor dit artikel danken wij

Adi Van den Brande
Naamsesteenweg 280
3001 Heverlee – Leuven
0474/57 79 20
adi@hetlampje.be

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt