Hooggevoelig kind op school – 14 tips voor ouders

Home / Articles / Hooggevoelig kind op school – 14 tips voor ouders

Hooggevoelig kind op school – 14 tips voor ouders

Hoe zorg je ervoor dat je kind het fijn heeft op school? Wat kan je als ouder doen?

Tips voor ouders

1. Zoek een fijne school

Zoek naar een school die bij het kind past. Kijk vooraf hoe groot de groepen zijn, zijn er veel buitenschoolse activiteiten (zorgt vaak voor veel prikkels), zijn leerkrachten bekend met hooggevoeligheid en hoe is de sfeer in het gebouw/de klassen.

2. Geef info over hooggevoeligheid

Geef de leerkacht informatie over hooggevoeligheid.  Je kun t hen bv naar deze site sturen.

3. Ontbijt altijd en vermijd beeldschermen vóór schooltijd

Laat je kind altijd ontbijten, zo houd je de suikerspiegel op peil. En laat je kind voor of na het ontbijt ‘gewoon’ lekker spelen in plaats van naar een beeldscherm kijken. Je kind heeft anders zoveel prikkels van zo’n beeldscherm te verwerken voordat het naar school gaat of op school is.

4. Iets vertrouwd mee

Geef je kind iets vertrouwds mee van huis. Het liefst iets wat in z’n broekzak past, zodat het niet direct opvalt en aandacht van andere kinderen vraagt. Denk aan een speciaal zakdoekje (waar eventueel jouw geur aan zit), een kleine knuffeltje of een mooie kastanje of steen die je kind kracht geeft. Op deze manier creëer je een verbinding met thuis wat vertrouwd en veilig is. Vertel je kind dat als het een moeilijk moment heeft in de klas hij dan even aan het zakdoekje/steentje of iets anders kan voelen en zich dan weer rustig en fijn voelt.

5. Maak je kind weerbaar

Veel hooggevoelige kinderen ervaren nare opmerkingen als zeer kwetsbaar. Leg je kind uit hoe andere kinderen met elkaar om kunnen gaan, dat sommige kinderen lelijke dingen kunnen zeggen, maar het niet altijd zo bedoelen. Maak je kind weerbaar en laat het deze opmerkingen negeren.

6. Meld pesten altijd

Merk je dat je kind wordt gepest? Meld dit op school en vraag naar het pestprotocol.

7. Kijk naar interesse van je kind

Heeft je kind weinig contact met leeftijdsgenootjes? Zondert je kind zich af op school? Kijk naar de interesses van je kind. Waar wordt je kind blij van? En zoek daarbij naar eenhobbyclubje of sport, zodat je kind mogelijk andere kinderen kan ontmoeten. Kinderyoga spreekt vaak erg aan.

8. Oefen

Soms is een kringgesprek zo overweldigend voor een HSK dat het niet meer weet wat het kan vertellen. Oefen met je kind wat het kan zeggen in de kring/of de klas. Vraag je kind wat het wil vertellen in de kring en oefen daar thuis mee, zodat je kind weet wat het kan zeggen.

9. Bereid je kind voor

Schoolreisje/schoolkamp: bereid je kind goed voor, laat je kind mogelijk alvast wennen om te logeren bij familie of een vriendje uit de klas. Breng de leerkracht op de hoogte dat je kind het mogelijk spannend vindt en hierdoor bepaald gedrag kan laten zien, bijvoorbeeld stoer gedrag of dat hij zich juist terugtrekt. Hopelijk kan de leerkracht zorgen voor rustmomentjes en ontspanning.

10. Rustmomenten na school

Zorg voor rustmomenten na school. Zoals je weet neemt het lichaam van een gevoelig kind heel nauwkeurig waar. Ze horen, zien, ruiken, proeven en ervaren alles intenser dan een kind zonder deze gevoeligheid. De hersenen verwerken deze indrukken veel grondiger, voor je kind is het dus erg fijn na een schooldag de tijd te hebben deze indrukken te verwerken.

11. Stel grenzen

Merk je dat je kind overprikkeld is? Bij signalen zoals druk gedrag of juist erg teruggetrokken gedrag, slaapproblemen, woede-uitbarstingen (meer signalen van overprikkeling kun je lezen in mijn gratis e-book) is het zeer belangrijk deze rustmomenten te creëren. Wil je kind toch afspreken na school? Of heeft het hobby’s? Probeer in ieder geval twee middagen thuis te zijn zonder afspraken, spreek dit samen af en leg uit dat het fijn is met elkaar als gezin thuis te zijn.

12. Informeer de mensen om je kind heen

Je kind naar voorschoolse- tussentijdse- of naschoolseopvang? Bespreek deze tips daar ook en zorg ook daar voor rustmomenten. Blijft het ‘veel’ voor je kind? Kijk naar andere mogelijkheden, je kind is maar zo kort (een jong) kind, mogelijk zijn er andere oplossingen haalbaar waardoor je jouw kind meer rust, veiligheid en geborgenheid kan bieden!

13. Let op signalen van overprikkeling

Let op signalen. Kijk naar je kind, luister naar wat het kind je zegt met zijn gedrag en (lichaams)taal. Hieraan kan je merken of je kind lekker in zijn vel zit. Gaat je kind graag naar school? Hoe komt je kind thuis? Praat het over zijn gevoelens? Is hij veel boos of verdrietig? Heeft je kind buik- of hoofdpijnklachten? Het kunnen signalen van overprikkeling zijn en/of dat je kind zich niet veilig voelt op school. Laat je kind merken dat je er voor hem bent, praat erover, zoek samen oplossingen. Overleg indien nodig met school, hoe zien zij je kind, wat laat je kind daar zien? Zoek samen naar mogelijkheden je kind te helpen.

14. Leer je kind omgaan met veranderingen en uitdagingen

Voelt je kind zich na een tijd (soms hebben gevoelige kinderen wel een jaar nodig om zich echt vertrouwd te voelen op school!) veilig op school, durft hij zichzelf te zijn? Leer je kindstap voor stap om te gaan met veranderingen en uitdagingen. Door ermee om te leren gaan bouwt je kind (zelf)vertrouwen op die het nodig heeft in zijn verdere ontwikkeling en leven!

Als het nodig is kan je deze tips zo weer toepassen, bijvoorbeeld als je kind naar een andere groep en/of leerkracht gaat of er een ingrijpende gebeurtenis of verandering plaatsvindt. Dit geeft je kind dan net die houvast die het nodig heeft zich weer veilig te voelen!

Let als ouder altijd op de signalen die een kind laat zien. Wijkt zijn gedrag af van eerder gedrag, bijvoorbeeld sneller boos, verdrietig of teruggetrokken gedrag? Overleg dan met school.

Onderzoek de oorzaken en kijk samen hoe je het kind zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Wat helpt jouw kind op school? Ik vind het leuk van je te horen, zodat we van elkaar kunnen leren!

 

Artikel met dank aan http://praktijk-sterrekind.com/

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt